Cơ hội hợp tác

Hotline 0935 880 963

QGC VÀ GIÁ TRỊ MANG ĐẾN CHO CỘNG ĐỒNG QUICKADS

Săn Sale 100% bằng QGC

Thông tin cập Nhật liên tục trong các Zoom cty

Hướng dẫn Sử Dụng QGC ví Watch:

Các ID kích hoạt, năng động sau 01.11.2022 được thêm quyền lợi sử dụng Ví Watch như sau:

– Sẽ được quyền chuyển, nhận Qgc ra vào các Id kích hoạt hoặc năng động sau 01.11.2022 mà không bị khoá tài khoản ( trừ trường hợp nhận Qgc từ Id CTV).

– Được mua bán trao đổi Qgc ví Watch không giới hạn.

– Sẽ được mua hàng 50/50 trên tất cả các gian hàng không giới hạn.

Hàng tháng Trên QGCMart sẽ có những chương trình 100% hàng hoá từ Qgc Vi Watch để cho tất cả Tv có khai thác video được đổi 100% hàng từ Qgc.

Đây là chương trình rất lớn cho các Tv Quickads sau 01.11.2022 để tăng sự quí giá và tính tiêu dùng thật sự cho Điểm thưởng Qgc trên Ví Watch. Các Hoạt động thu mua trao đổi, lưu trữ Qgc trên Ví Watch có giá trị và được công nhận theo Quy định Thông báo này.

01.11.22

teamdieuhanh