Cơ hội hợp tác

Hotline 0935 880 963

Gian Hàng Liên Minh [50% QGC]

Gian hàng liên minh là nơi Quickads liên minh với các coogn ty hàng hóa ở Việt nam. Có thể lên cả 1000 mặt hàng cho cộng đồng tiêu dùng với một nửa giá tiền (50%) còn lại thì thanh toán bằng 50% từ QGC khai thác được khi xem video.

Hiển thị 1–25 của 87 kết quả