Cơ hội hợp tác

Hotline 0935 880 963

Khởi động IDO đồng QSM dùng trong hệ sinh thái Quickgroup

Khởi động IDO đồng QSM dùng trong hệ sinh thái Quickgroup bắt đầu từ ngày 2/7:

– Tổng cung: 100.000.000.000 QSM Vòng Private : 6% bán 5 vòng thời gian cách nhau 15 ngày bắt đầu từ ngày 2/7 Vòng Resale: 6% bán 5 vòng thời gian cách nhau 18 ngày 18/9 kết thúc 18/12.

– Lợi nhuận mỗi vòng tăng 50% trên vốn đầu tư. tổng Hai vòng IDO lợi nhuận 700%.

– Khi khách hàng tạo tài khoản ( KYC thành công ) được tặng ngay 10$ nhận bằng QSM. Chia sẽ người mới được tặng 5$ Tầng 1, 3$ tầng 2 và 2$ tầng 3. ( Đk khách hàng mới KYC thành công) – Khi khách hàng mua coin được tặng thêm 100% số lượng coin khách hàng mua và người giới thiệu được 50% số lượng khách hàng mua.

– QSM được thanh khoản và sử dụng :

+ Mua hàng sử dụng trên trang thương mại điện tử QGCMART.com. Thanh toán tiền hàng 50% bằng QSM và 50% tiền mặt

+ Bán QSM cho người mới thu hồi tiền mặt 100% cho khách có nhu cầu tiêu dùng hàng hoá, nhu cầu tích lũy đợi tăng giá, tham gia đầu tư Straking sau chương trình IDO.

– Nhập hàng về phân phối với giá được chiếc khấu 50%, bán hàng cho khách thu 100% tiền mặt.